Montage av en Geda 7P i Huvudsta

Hiss och intagstorn i Eskilstuna

Dubbla Scando monterade för att forsera ett bygge i Vreten, Solna

En ställning i ett schakt ovan spår i Stockholms tunnelbana.

           Montage av Pega på Hornsgatan