Vi har lång erfarenhet inom byggbranchen.

Moderbolaget, Lape Montage AB, startades 1961 och lever än idag men nu drivs verksamheten av Lape AB som i sin tur startades 1997.

Vi har varit i branschen i över 55 år och sett alla dess sidor vilket har gett oss erfarenheter i generationer.

Vi har lagt den stora delen av vårt fokus på bygghissar under åren för att leverera på högsta nivå hela tiden.