Vi använder oss i huvudsak av HAKI och bygger allt från villor som ska målas om eller höjas till intagstorn till våra hissar.